Jake Sotiriadis

Enjoy Jake Sotiriadis and his Bouzouki in the Diamond Head pavilion.